Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Kasutus Menetleja Kirjeldus
1 15.06.2016 halb Kasutusel vallasmälestiste ja muuseumikogude inspektor, Kadri Tael
Inspekteeritud koos Linda Lainvooga ja Carolin Pihlapiga. Ikoon on tumenenud, kaetud krakleega.
2 09.09.2009 halb Kasutusel Muinsuskaitseameti nõunik (vallasmälestiste alal), Mare Kask
Ikoon on tumenenud, kaetud krakleega. Maalikiht on kohati irdumisohus. Inspekteeris kkt koostaja kunstiteadlane Mari-Liis Paaver.