Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Kasutus Menetleja Kirjeldus
1 09.09.2009 halb Kasutusel Muinsuskaitseameti nõunik (vallasmälestiste alal), Mare Kask
Pleekinud, kulunud, esineb vahaplekke. Inspekteeris kkt koostaja kunstiteadlane Mari-Liis Paaver.