Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Kasutus Menetleja Kirjeldus
1 20.06.2017 hea Kasutusel Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
Inspekteeritud koos Rita Peirumaa, Keidi Saksa ja Sille Sombriga. Pealmine plaat vähesel määral deformeerunud.
2 09.09.2009 hea Kasutusel Muinsuskaitseameti nõunik (vallasmälestiste alal), Mare Kask
Rist on kergelt määrdunud. Inspekteeris kkt koostaja kunstiteadlane Mari-Liis Paaver.