Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Kasutus Menetleja Kirjeldus
1 10.06.2020 hea Kasutusel vallasmälestiste ja muuseumikogude inspektor, Kadri Tael
Paikvaatlusel osalesid Keidi Saks, Kadri Tael ja Indrek Rand.
2 06.11.2009 hea Kasutusel Muinsuskaitseameti nõunik (vallasmälestiste alal), Mare Kask
Inspekteeris kkt koostaja kunstiteadlane Mari-Liis Paaver.