Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Kasutus Menetleja Kirjeldus
1 20.06.2017 rahuldav Kasutusel Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
Asus Leisi kirikus altari taga, jäi pildistama, sest Leisil olles ei olnud me veel teadlikud, et Pärsama diskos seal on.
2 30.09.2009 hea Kasutusel Muinsuskaitseameti nõunik (vallasmälestiste alal), Mare Kask
Taldrik kulunud, lõikamisjäljed, oksiidilaike. Inspekteeris kkt koostaja kunstiteadlane Mari-Liis Paaver.