Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Kasutus Menetleja Kirjeldus
1 14.05.2015 avariiline Kasutusel Kinnismälestiste inspektor, Keidi Saks
Mardikakahjustus on progresseeruv, suurimad kahjustused maali allosas. Soovitasime viia maal kirikust välja teistest puitasjadest eemale.
Inspekteerisid Ülle Jukk, Kadri Tael, Linda Lainvoo ja Keidi Saks.
29537_resize[1]
2 05.11.2009 halb Kasutusel Muinsuskaitseameti nõunik (vallasmälestiste alal), Mare Kask
Maal on tumenenud. Alustahvlis on pragu, alustahvlis mardikkahjustust ja isegi puidukadu. Inspekteeris kkt koostaja kunstiteadlane Mari-Liis Paaver.