Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Kasutus Menetleja Kirjeldus
1 14.05.2015 halb Kasutusel Kinnismälestiste inspektor, Keidi Saks
On kasutusel. Keskmine panus on ülevalt paindes. Puitkaaned paksendusega.
29547_resize[1]
2 05.11.2009 rahuldav Kasutusel Muinsuskaitseameti nõunik (vallasmälestiste alal), Mare Kask
Messingil olev hõbetis ja kullatis on kulunud. Inspekteeris kkt koostaja kunstiteadlane Mari-Liis Paaver.