Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Kasutus Menetleja Kirjeldus
1 14.05.2015 hea Kasutusel Kinnismälestiste inspektor, Keidi Saks
Kellatila rooste.
Inspekteerisid Ülle Jukk, Kadri Tael, Linda Lainvoo ja Keidi Saks.
29579_resize[1]
2 05.11.2009 hea Kasutusel Muinsuskaitseameti nõunik (vallasmälestiste alal), Mare Kask
Määrdunud. Inspekteeris kkt koostaja kunstiteadlane Mari-Liis Paaver.