Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Kasutus Menetleja Kirjeldus
1 14.05.2015 rahuldav Kasutusel Kinnismälestiste inspektor, Keidi Saks
Üks kiir lambi ehiskiirtest puudu. Seisund rahuldav.
Inspekteerisid Ülle Jukk, Kadri Tael, Linda Lainvoo ja Keidi Saks.
29599_resize
2 05.11.2009 rahuldav Kasutusel Muinsuskaitseameti nõunik (vallasmälestiste alal), Mare Kask
Määrdunud, kohati väikseid valge värvi plekke. Inspekteeris kkt koostaja kunstiteadlane Mari-Liis Paaver.