Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Kasutus Menetleja Kirjeldus
1 14.05.2015 asukoht tuvastamata Ei kasutata Kinnismälestiste inspektor, Keidi Saks
Asukoht tuvastamata, puudus juba 2009. aastal.
Inspekteerisid Ülle Jukk, Kadri Tael, Linda Lainvoo ja Keidi Saks.
2 06.11.2009 asukoht tuvastamata Ei kasutata Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
2009.a. inspekteerimisel ese puudus. Asukoht teadmata. Inspekteeris kkt koostaja kunstiteadlane Mari-Liis Paaver.