Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Kasutus Menetleja Kirjeldus
1 20.06.2017 asukoht tuvastamata Kasutusel Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
2 06.11.2009 asukoht tuvastamata Ei kasutata Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
2009.a. inspekteerimisel ese puudus. Asukoht teadmata. Inspekteeris kkt koostaja kunstiteadlane Mari-Liis Paaver.