Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Kasutus Menetleja Kirjeldus
1 19.06.2017 hea Kasutusel Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
Inspekteeritud koos Grete Nilpi, Sille Sombri ja Keidi Saksaga. Konserveeritud 2015-2016 H&M Restuudios.
IMG_2594 IMG_2595
2 13.05.2016 hea Kasutusel Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo
Ikoon inspekteeritud vahetult pärast konserveerimistöid.
3 05.11.2015 halb Kasutusel Kinnismälestiste inspektor, Keidi Saks
Eesti Kunstiakadeemia ning Eesti Kunstimuuseumi koostöös on toimumas praktikum, kus tunnustatud Suurbritannia konservaator Gwendoline R. Fife tutvustab orgaaniliste lahustega kunstiteoste puhastamist. Projekti juht dr Hilkka Hiiop pakkus Muinsuskaitseametile võimaluse, et saaksime lasta tasuta puhastada ühe väiksemoodulise ja paksu lakikihiga mälestise. Nimetatud mälestiseks sobib hästi Ööriku kiriku ikoon. Täna tõime ikooni Öörikult Inna Ligiga koos ära ning homme annab Inna selle üle Linda Lainvoole. Preester Roland Tõnissoniga (Isa Roman) sai allkirjastatud üleandmise-vastuvõtmise akt.