Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Kasutus Menetleja Kirjeldus
1 15.06.2016 rahuldav Kasutusel vallasmälestiste ja muuseumikogude inspektor, Kadri Tael
Inspekteeritud koos Linda Lainvooga ja Carolin Pihlapiga. Maalikiht määrdunud, kaetud vaha-ja värvipritsmetega. Esineb mehaanilisi kahjustusi ja allosas on põletusjäljed.
2 31.07.2008 halb Kasutusel Muinsuskaitseameti nõunik (vallasmälestiste alal), Mare Kask
Maalikiht määrdunud, kaetud vaha-ja värvipritsmetega. Esineb mehaanilisi kahjustusi ja allosas on põletusjäljed. Alustahvlis mardikkahjustust. Inspekteeris kkt koostaja kunstiteadlane Mari-Liis Paaver.