Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Kasutus Menetleja Kirjeldus
1 10.06.2020 rahuldav Kasutusel vallasmälestiste ja muuseumikogude inspektor, Kadri Tael
Paikvaatlusel osalesid Keidi Saks, Kadri Tael, Indrek Rand.
2 14.05.2015 halb Kasutusel Kinnismälestiste inspektor, Keidi Saks
Seisund sama.
Inspekteerisid Ülle Jukk, Kadri Tael, Linda Lainvoo ja Keidi Saks.
29882_resize
3 31.07.2008 halb Kasutusel Muinsuskaitseameti nõunik (vallasmälestiste alal), Mare Kask
Maalikihti katab kraklee, kohati irdub värv laikudena. Ülemaalinguid. Ikoonikapil mardikkahjustusi. Inspekteeris kkt koostaja kunstiteadlane Mari-Liis Paaver.