Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 19.10.2015 rahuldav TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
Filmi tn 5/7, Tuukri tn 64 ehitusloaprojekti kooskõlastamisega seoses selgus, et kinnistul on toimunud kaevetööd seoses reostuse likvideerimisega, mille tagajärjel on kooritud ära peaaegu kogu inimtegevuse tagajärjel kujunenud kiht, nii et on paljandunud loodusliku liiva pealispind. Kinnistu jääb Tallinna muinasaja lõpu – keskaegsele rannajoonele ja Pikksilma 2 2015. a leitud kahe keskaegse laevavraki vahetusse lähedusse (veidi üle 100 m). Inspektsioon on seotud lähima temaatiliselt seotud kultuurimälestisega registris. Objektil kohtumisel osalesid Maili Roio, Ragnar Nurk ja arendaja esindaja Erkki Ääremaa. Olles tutvunud ka ehitusgeoloogiliste uuringute aruandega ei ole välistatud, et liivas võib olla säilinud laevavrakkide jäänuseid. TKVA kirjaga 22.10.2015 nr 5-3/322-1 seati tingimus viia enne ehitustööde jätkamist läbi geoloogilise radari uuringud.
Filmi Narva mnt poolne profiil Filmi lõunaosa vaatega Narva mnt suunas Filmi põhjaosa vaatega ida suunas Filmi põhjaosa vaatega lääne suunas Filmi tn poolne profiil Filmi sygavam auk põhjaprofiili kõrval Filmi sygavam auk põhjaprofiil merep6hja tasanditega