Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 28.06.2017 hea Allveearheoloogia nõunik, Maili Roio
Inspekteeritud sukeldumise teel. Sukeldujad: Maili Roio, Immi Wallin, Hendrik Kivirand. Ankrupoi on ahtris vraki kõrval, ankrukett lõhub vrakki. Võtsin ühendust Veeteede Ametiga, et olukorda lahendada.
2017_06_28_ankrupoi_kett. Foto: Immi Wallin 2017_06_28_ankrukett_Foto: Immi Wallin
2 11.10.2015 hea Allveearheoloogia nõunik, Maili Roio
Inspekteeritud sukeldumise teel. Sukeldusid Maili Roio ja Ivar Treffner, PPA alus. Muutusi ei täheldanud, on säilitanud oma puutumatu ilme.
Poi tõstsime välja, keti jätsime koos raskusega alla.
3 25.06.2013 hea Allveearheoloogia nõunik, Maili Roio
Inspekteeritud visuaalselt ja külgvaate sonariga koostöös SubZone Oy-ga. Nähtavus hea - 15-20 meetrit. Põhjalik videodokumentatsioon.