Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 22.10.2019 rahuldav jah Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
Hoone seisukord ei ole muutunud.
2 05.11.2018 rahuldav jah Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
Hoone seisukord ei ole oluliselt muutunud. Hoone ümbrus on hooldatud.
3 16.11.2017 rahuldav jah Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
2017 a suvel rajati krundile piirdeaed. Hoone seisukord ei ole muutunud. Ümbruskond on hooldatud.
4 03.08.2016 rahuldav jah Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
2016 aasta suvel ehitati krundile garaaž.
garaaz. Foto: Monika Vestman, 03.08.2016
5 10.06.2015 rahuldav jah Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
10.06.2015 anti valdajale mälestise tähis üle.
6 04.12.2014 rahuldav Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
Hoone lääneküljel on ulatuslikumad fassaadikahjustused - punane telliskivi pudiseb. Tornil on märgata üksikuid kivikahjustusi. Lõunaküljel soklil on krohv suurte tükkidena irdunud.
Ümbruskond hooldatud.