Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Kasutus Menetleja Kirjeldus
1 27.05.2022 halb Kasutusel Pärnumaa nõunik, Terje Luure

Arhitektoonide raudbetooni sarruse metall on kohati paljastunud, betoon praguneb ja pudeneb. Värvkatte kiht on olematuks kulunud. Talvel kuhjati arhitektoonide alale lund, seda kuhjus ka arhitektooni alumise osa peale.

20220427_124537 20220427_124557 20220427_123713 20220427_123824 20220427_124203