Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 18.04.2022 hea jah Looduslike pühapaikade nõunik, Pikne Kama
Mälestise paikvaatluse käigus paigaldati mälestisele uus tähis betoonjalaga asukohta XY: 6440019.73, 699943.74 (ristimetsa lõunaotsa serva). Paigaldasime tähist koos Anu Lepa ja arheoloogiamagistrandi Sander Jegoroviga. Märgata on kooreüraski poolt kahjustatud põliseid ristikuuski. Vahepealsel ajal on toimunud maantee rekonstruktsioon, millega seoses kohtusime Anuga ka kohapeal projekteerijaga. Üldiselt on kokkulepitust kinni peetud. Eemaldatud on ristimetsa esine võsa, aga vana metsa pole kahjustatud. Üldiselt on maantee äärne maanteekraav madal. Küll pole enam võimalik ligipääs ristimetsa lõuna otsas olnud metsatee kaudu.