Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 08.04.2020 hea jah Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eritingimuste spetsialist, Oliver Orro
Üldiselt on hoone heas seisundis, hooldatud ja näeb hea välja. Muidugi leiab siin-seal soklil mõne niiskuskahjustuse jmt, aga midagi, mille pärast peaks muretsema, praegu välisel vaatlusel ei märka.
2 04.07.2012 hea jah TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
Käies Eesti panga uuema hoone katust vaatamas sai ka vanem osa läbi käidud. Paremini säilinud kui panga uuem osa seega ei muudatusi ega restaureerimist ei toimu (vähemalt lähitulevikus mitte)!
3 12.09.2011 hea TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
Äsja lõppes pangahoone teise korruse restaureerimine ning kohandamine pangamuuseumiks. Paigaldamata on veel ekspositsioon. Muuseumi avamisel võetakse pärast pikka vaheaega uuesti kasutusele nurgatorni all olev peasissepääs ning laiemale avalikkusel avaneb esimest korda pärast II ms võimalusel näha suurejoonelisi pangaruume.