Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 17.08.2011 halb Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Madis Tuuder
Inspekteeritud koos TKVA töötaja Oliver Orroga. Objekti asukoht maastikul ja Maa-ameti kaardil ei lange kokku. Maa-ameti kaardil asukoht märgitud paarsada meetrit põhja poole. Objekt tähistatud tahvliga, mis tõenäoliselt paikneb õiges kohas. Tahvel rikutud (suur osa tekstist ja värvkattest eemaldunud, tahvli keskmes paikneb auk), kuid seisab püsti ja on lähedalt mööduvalt teerajalt märgata. Tähise kõrval on märgata ebakorrapärast maakivilasu ning paari kõrgemat küngast. Objekti kontuuride ja ehitusliku substantsi väljaselgitamine vajab uuringut. Alal kasvab mets, suur osa sellest on tihedalt võsastunud. Objekti ala vajab korrastamist ja tähis välja vahetamist.
2 20.06.1994 jah
oletatav mälestise ala vosastunud
Inspektor: Aua, Mäesalu, Maidre