Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Kasutus Menetleja Kirjeldus
1 30.03.2022 rahuldav Kasutusel Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
Paikvaatlus koos Vallasmälestiste ja muuseumikogude inspektor Kadri Taelaga. Vaatlusel osalesid Valga praostkonna projektijuht Miina Liisa Kuusemaa ja koguduse õpetaja Mart Jaanson. Seisukord on rahuldav, esineb loomulikku kulumist.
2 18.10.2016 rahuldav Kasutusel Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
Inspekteerimine koos vallasmälestiste nõunik Kadri Taelaga. Mälestise seisukord on rahuldav.
3 01.06.2010 rahuldav Kasutusel Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
Inspekteeritud koos Ülle Jukk'iga. Altar ja altariaed on heas-rahuldavas seisukorras. Viimistluskihis on mõned väiksemad defektid.
4 15.09.2000 hea Kasutusel Muinsuskaitseameti nõunik (vallasmälestiste alal), Mare Kask
5 20.09.1995 hea Kasutusel Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk