Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 27.02.2019 rahuldav jah Läänemaa nõunik, Kalli Pets
Kohal konsulteerimas Üllar Alev ja Mait Tael. Kooli poolt majandusjuhataja, RKAS esindajad. Vaatasime üle aknad, Kalda tn hoone keldriruumid. Insenerid jagasid soovitusi.
2 13.02.2019 rahuldav jah Läänemaa nõunik, Kalli Pets
Koos kooli majandusjuhi ja RKAS esindajatega vaatasime üle koolimaja viletsas seisukorras olevaid aknaid. Kahjuks on remondi käigus välja vahetatud aknad ebakvaliteetselt nii valmistatud kui paigaldatud. Sisse avanevate akende (nt III korruse ajalooklass) konstruktsioon vale- vesi satub kahe raami vahele, puit pehastunud, ei sulgu hõlpsasti jne. Kalda tn vanima hoone sisse-välja avanevate akende puhul torkab silma, raamide ebatäpne mõõt (suured praod), aknad puhuvad läbi vaatamata tihenditele. Tundub, et külma tuleb mitte läbi raami pragude vaid ka lengi vahelt. Tuulehaagid on nigelad, kruvid puidust välja tulnud ja raami sellega rikkunud. Lisaks tunduvad välimised raamid kahtlaselt haprad (kas on projekti jooniste viga?). Õpetajate toa väiksemat tüüpi aknad on viltu vajunud, ei taha sulguda, puhuvad läbi, puit kahjustunud. Koridori (kesmine kompleksi osa) osadel akendel üldse avamisvõimalus puudub, lihtsalt ohutuse pärast kinni kruvitud. Vana hoonemahu osad uued aknad on päris heas korras, aga need on ka hoopis teise lahendusega (välimise raami all veesoon ja äravool). Kool palub abi (inseneri nõustamist) akende seisukorra täpsustamisel. Arutasime, et kõik aknad tuleb üle vaadata ja puudused kirjalikult fikseerida, selle alusel saab koostada mingi pingerea parandustöödeks. Töö tuleb nagunii jagada etappideks ja alustada tuleks siis kõige kriitilisematest akendest. Teine probleem on Kalda tn hoone keldri võlvlaed, mis pudisevad. Lubasin leida spetsialisti konsulteerima.
2019-02-13 11.02.54 HDR 2019-02-13 11.16.36 2019-02-13 11.58.05 2019-02-13 11.58.18-1
3 30.01.2015 hea jah Läänemaa nõunik, Kalli Pets
Korras.
Wiedemanni tn koolihoone jaanuar 2015
4 07.05.2013 restaureerimisel jah Läänemaa nõunik, Kalli Pets
Inspekteerimine koos Tõnis Paduga. Restaureerimitööde lõppjärk.
5 07.11.2012 restaureerimisel Haapsalu Linnavalitsuse peaspetsialist, Tõnis Padu
2012. a alustati koolihoonete ansambli restaureerimis-remondi töödega. Koolimaja kohandatakse Riigi kinnisvara AS tellimusel riigigümnaasiumi (Läänemaa Ühisgümnaasium) tarbeks.T. Padu foto 7. nov 2012
6 15.02.2011 rahuldav jah Läänemaa nõunik, Kalli Pets
Hädasti remonti vajav.
7 06.11.2006 hea Läänemaa nõunik, Kalli Pets
Välisviimistlus vananenud- lagunenud. Sadeveesüsteemid viletsad, sellest seinte niiskuskahjustused.