Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 03.10.2016 rahuldav Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
Seekord käidud vaatamas kaitsevööndis asuvat vana Valli vesiveski varemeid.
Kalapääs oli valmis ehitatud ja tööd toimusid Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud projekti alusel.
Vesiveski säilinud müürid konserveeriti.
Konserveeritud müürid koolimaja kaitsevööndis Foto:Viktor Lõhmus 03.10.2016
2 25.08.2015 rahuldav Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
1. Kaitsevööndis pole Valli vesiveski paisuga seotud töid alustatud.
2. Koolimajas tegutseb muuseum, maja ja selle ümbrus korras.
3. Kaitsevööndisse jääb ka magasiait oru kaldal, hiljuti restaureeritud, heas korras.
3 06.03.2014 rahuldav Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
Kohal Ilme Mäesalu, Reelika Niit ja Viktor Lõhmus. Kohtumine kinnistu omanikuga Ena Poltimäega , et arutada kaitsevööndi suurust. Poltimäe rääkis oma probleemidest, muu hulgas Piigaste oja valgala kaitsevööndist, mis ulatub kaldast 50m kaugemale ja vajab ehitamiseks detailplaneeringut.
Omanik rääkis ka et paisule kinnitatud kala on temale kingitud ja pole veskiga seotud.
4 03.03.2014 rahuldav Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
Tutvumine kaitsevööndis asuva veski paisuga ja vesiveski sokli varemetega.
Nüüd oli pais jääst välja sulanud ja näha on betoonposte mis ühendatud käepärase T kujulise raudteerelsiga.
Vesiveski ajast pärinevad paisu maakivist säilinud tugimüüri osad, turbiinikast mida ümbritseb 3 soklimüüri.
5 29.01.2014 rahuldav Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
Koolimaja asus suhtelises talvevaikuses.
Eesmärk tutvuda kaitsevööndis asuva vesiveski varemetega. Säilinud on vesiveski sokli 3 seina
ja paisuehitis, paisu postil kala kuju. Tegu on endise Valli vesiveskiga, mis oli ümbruskonnas üsna tuntud.
Kinnistu omanikul plaanis rajada paisule kalapääs.
Karilatsi koolimaja kaitsevöönd  Vesiveski varemed  Piigaste ojal. 29.01.2014 Viktor Lõhmus
6 14.12.2011 rahuldav Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
Muuuseumi Nõukogu kooskolekul, arutati 2011 aasta tööplaaanide täitmist ja 2012
aasta plaane. Tuleks leida üks koostööüritus muinsuskaitsega.
Nõukogu istungit juhtis Andrus Seeme.
2. Kurdeti et endises õpetajate majas asuvad kontori ruumid on jahedad.
7 26.01.2011 hea Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
1. Hoonel viilkatus, kaetud lumega , keskmine olukord, lume paksus katusel paraegu veel ohtlkikuksei saa
2. Hoone rääastas jääpurukad, näitab et soojust läheb kaduma.
3. Toimus Talurahvamuuseumi arengukava arutelu, kohal oli Põlva maavanem Kultuuriministeeriumi esindajad.
4. Ajurünnak muuseumi missiooni ja visiooni üle oli viljakas. Määratleti töölõigud, kust edasi minna.
8 01.04.2010 rahuldav Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
Hoonet ei ole praegusel hetkel tähistatud.
Kevadiselt on hoonete ümbrus veel märg ja pehme.
Laastukatus on vastu pidanud normaalset, kohati laastuide vähene kõmmeldumine.
Valitud kuuselaast, mis allub vähem päikese kiirguse mõjule.
Korstnad punase kiviga, plekk äärised.
Anaavad suured aknad, värvitud valgeks. Korras.
Laudvoodriga kaetud seinad. Värvi koordumist ei ole näha.
Veranda ees betoontrepp, seal näha väikemaid pragusid.
Kaitsevööndi olukord: Kõrvalhoone- nn õpetajate maja, seal asub muuseumi kontor, katusel laastukatus.
Kaitsevööndissse jääv magasiait teisel pool jõge mäe otsas. See on värskelt korda tehtud restaureerimisreeglite järgi. Projekti vaatas läbi ja tegi ettepanekud Muinsuskaitseamet.
9 08.06.2006 hea Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
Hoone on saanud uue katusekatte, milleks on laastukatus ja välisvooder on remonditud .Toimunud on akende remont. Hoone pööningul on avatud eksponaatide ruum.
Laastukatus on ka kõrval asuval aidal-abihoonel.
10 30.09.2002 rahuldav Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus

Hoone kuulub Põlva talurahvamuuseumile. läheduses asuvad veel ait, endine õpetajatemaja jmv, mis kõik omavad ajaloolist väärtust.

Koolimaja katus on eterniidist, muuseumi juhtkond üritab saada uut katust, projekt on tehtud.

Seinad viimistletud laia voodrilauaga, siseruumides on 20- ndate aastae remondi käekirja.
Esifassaadi aknad on I vabariigi ajal suuremaks ehitatud.