Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Kasutus Menetleja Kirjeldus
1 20.06.2016 rahuldav Kasutusel Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
Inspekteerimine koos vallasmälestiste nõunik Kadri Taela ja praktikant Ave Kitseliga. Seisund ja asukoht endine.
2 29.08.2012 rahuldav Kasutusel Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
Inspekteeritud koos R.Niidu ja praktikantide L.Laidra ja T.Kaaretiga. Seisund rahuldav, üsna tugevasti oksüdeerunud, seinaplaat värviga koos.
Asub W-osas.
3 09.11.1995 hea Kasutusel Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
pikihoonte seintel, pole kasutusel