Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Kasutus Menetleja Kirjeldus
1 29.08.2012 asukoht tuvastamata Ei kasutata Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
Inspekteeritud koos R.Niidu ja praktikantide L.Laidra ja T.Kaaretiga. Rõngu kirikus on olemas 1 selline seinalühter (449), ka varasemal inspekteerimisel 9.11.1995 on sama olnud. Rõngu lühtrid käisid 1992.a Rõngu tehase galvaanikatsehhis puhastamisel, mille järel osad seinalühtrid jäid tagasi üles panemata. Võimalik, et ülejäänud 2 (450 ja 451) jäid üles panemata ja hävisid. Seega polnud neid ilmselt enam alles juba uuesti kaitse alla võtmisel.