Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Kasutus Menetleja Kirjeldus
1 16.05.2019 hea Kasutusel Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
Ukse käepide restaureeriti koos uksega. Restaureerimistöö on tehtud hästi.
2 20.06.2016 rahuldav Kasutusel Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
Inspekteerimine koos vallasmälestiste nõunik Kadri Taela ja praktikant Ave Kitseliga. Mälestise olukord on rahuldav, esineb kulumist ja värvipritsmeid.
3 29.08.2012 rahuldav Kasutusel Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
Seisukord rahuldav, kulunud.
4 07.05.2009 hea Kasutusel Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
Kiriku peauksel. Heas seisukorras.