Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 13.11.2019 halb Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
Haljala valla keskkonnaspetsialist Kuldar Pärn, Haljala koguduse esimees Margus Punane ning Muinsuskaitseameti nõunik Mirjam Abel hindasid 13.11.2019 Haljala kirikuaia ohtlikke puude olukorda. Paikvaatluse käigus hindasime 15 erineva puuliigi olukorra ohtlikuks kultuurimälestisele või haigeks/kuivanuks. Paikvaatluse tulemusel koostab Haljala valla keskkonnaspetsialist raieteatise.
2 22.10.2013 hea Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
Kirikuaia hooldusaste on hea. Niidetud ning hooldatud. Mõningad hauamonumendid vajaksid puhastamist.
3 25.06.2012 hea Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
5761 Haljala kirikuaed , Väline visuaalne ülevaatus, hooldatud, rohi niidetud. Korras.
4 28.10.2010 hea Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Ingmar Noorlaid
Käisin inspekteerimas seoses kaevetöödega kalmistul, kalmistule paigaldatakse valgustust. Kõik toimus korrektselt, load olemas, ahreoloogiline järelvalve olemas. Hoolimata kaevatud kraavi madalusest oli luid üllatavalt palju paljastunud. Üks kolju paistis praktiliselt mätta kihi all olevat.
5 07.10.2010 hea Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Ingmar Noorlaid
Inspeteerisin kalmistut koos maakorraldaja Kaja Roolahega. Vaatasime üle ohtlikud mahavõtmist vajavad puud, kokku seitse. Samas vaatasin üle ka vandalismi ohvriks langenud ristid. Kirikuõpetaja ei olnud varem teatanud olukorrast. Mõned ristid olid maast välja kangutatud, praegusel hetkel olid ilusti omal kohal, üks külasepa poolt valmistatud rist oli endiselt vildakalt. Kirikaia üldmulje väga hea, hooldatud ja viisakas.
6 09.08.2010 hea Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Ingmar Noorlaid
Haljala kirikaia visuaalne vaatlus, seoses 08.08.2010 tormiga. Kirikaed oli tormist jäänud puutumata, üldine korrasolek hea.
7 08.10.2008 hea jah Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
Haljala kirikuaia visuaalne vaatlus eesmärgiga märkida ära koos Haljala valla maakorraldaja Kaja Roolahega mahavõtmist vajavad puud. Komisjonis osalesid valla maakorraldaja Kaja Roolaht, inspektorid Anne Kaldam ja Mirjam Abel. Akt koostamisel. Kirikuaia üldine seisukord hea, ehitusprahti siiski veel natuke oli.
8 03.09.2008 halb Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
Kirikaia ja kiriku visuaalne ülevaatus koos õpetaja M.Nirgiga,
Ehituspraht -Kiriku pikihoone katusekatte paigaldamistöödest oli varem tööde ajal- on kokku korjatud.
Hooldatud, rohiniidetud rahuldav .
9 16.05.2008 rahuldav jah Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
Kirikute ja kirikuvarade visuaalne ülevaatus Lääne-Virumaal, reedel 16.05. 2008. Eesmärgiga mälestiste hetkeolukorra fikseerimine ning remont- ja restaureerimistööde planeerimine. Ülevaatust viisid läbi koguduse esindaja ja Muinsuskaitseametist Liis Kibuspuu, Sille Sombri, Inga Raudvassar ja Anne Kaldam.


Mälestisel olukord endine, ajaloolised kaitsealused hauatähised on säilinud. Kiriku ümbrus vajab korrastamist- ehituspraht.
10 14.02.2008 rahuldav Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
Kirikuaias käivad raietööd, vastavalt loale. Töid teostatakse oskuslikult.
11 12.11.2007 hea Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Inga Raudvassar
Puude raie ülevaatus koos valla maakorraldaja Kaja Roolahega. Raieks sai määratud 8 lehtpuud. Komplitseeritid on värava juures, kujundatud võraga puud, millest üks on täielikult kuivanud. Kas teha asendusistutus? Üldse tekkis asendustistutuse küsimus - kuidas seda teha ja vormistada.
12 13.04.2007 rahuldav Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
kaitsevööndi täpsustamine. Visuaalne ülevaatus- erinevatelt teedelt- võsule, rakveresse-ja ida suunasning edela suunas.
ülevaatust teostasid Tarvi Sits Inga Raudvassar ja Anne Kaldam.
KV vajab ülevaatust-täpsustamist. KV on töös-skeem antud J.Valile ja I.Mäesalule.
13 09.04.2007 rahuldav Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
Inspekteerimise eesmärk kiviaia ülevaatus.
Üldiselt on korras , kivide varingud on seal kus varem on olnud puud. eriti põhjapoolne aed-lõunaküljelt.
14 28.03.2007 rahuldav Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
Kirikaia kui matmispaiga visuaalne ülevaatus. põhieesmärk on katusetööde ülevaatus komisjoniga, töödemahtude hindamine- .Kirikaias praegu katuserämps- puit, mille viib ära kogudus. ehitajaga kokkulepe olemas.
15 08.12.2006 hea Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor, Inga Raudvassar
Rõngasristide inventeerimine koos Ilme Mäesalu ja Mari Loidiga. Lisaks juba kirjapandutele sai siin üles märgitud ka kiriku seintesse müüritud ristid. Kabeli juures õues on üks ilus malta rist, mis tuleks panna hoiule siseruumi.
16 25.09.2003 rahuldav Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
VISUAALNE ÜLEVAATUS KOOS ILME MÄESALU JA vallast kaskonnanõuniku KIVIBERGIGA.KIRIKAED HOOLDATUD. TEEÄÄRSE KABELI OLUKORRAGA TUTVUMINE, ET EKSPONEEERIDA REST. METALLPÄRGASID, MIS PÄRIT HALJALA KALMISTULT JA ON PRAEGU RESTAUREERIMISEL TALLINNAS. KABEL KORRAS, VALLA HALLATA.
17 23.05.2002 hea Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
HOOLDATUD.Hoonetest: KAKS KABELIT JA KIRIK.Osa hauamonumente katki, viidud kabelisse.