Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 16.06.2016 rahuldav jah Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
Seisund stabiilne, korrastatud.
2 08.10.2015 rahuldav jah Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
Seisund sama eelnenuga. Käidud Jõgeva valla kalmistute inventeerimise komisjoniga üle vaatamas ja märgistamas maha jäetud haudasid, samuti nõustamas seoses vanade hauatähistega.
3 10.05.2013 rahuldav jah Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
Seisund sama eelnevaga.
4 13.06.2007 rahuldav Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
Kalmistu üldiselt hooldatud.
II maailmasõjas hukkunute ühishaua sammas on tugevalt viltu vajunud ning see on tarvis kiires korras sirgeks ajada. Korrastada samba juurde viiva tee hekk.
Jõgeva Vallavalitsus plaanib tellida kalmistu laiendamise ja urnimatmiskohtade projekti. Teha uue osa korrapärane planeering.
Inspekteeritud koos ajaloomälestiste peaspetsialisti Ilme Mäesaluga.

5 13.11.2006 rahuldav Muinsuskaitseameti Jõgevamaa vaneminspektor, Helju Sihver
Kalmistut inspekteeritud seoses Jõgeva Vallavalitse sooviga laiendada Siimusti kalmistut, kuna praeguse eralduse piires pole varsti enam võimalik matta. Selleks oleks vaja teha raadamine kalmistu laiendataval maa-alal.
6 28.06.2005 rahuldav jah Muinsuskaitseameti Jõgevamaa vaneminspektor, Helju Sihver
Kalmistu rahuldavalt hooldatud. Tuulemurd likviteeritud.
7 08.08.2003 rahuldav jah Muinsuskaitseameti Jõgevamaa vaneminspektor, Helju Sihver
Kalmistu pärineb 19.sajandist 2,74 ha.Üldseisukord ja hooldusaste on rahuldav.