Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 24.07.2020 rahuldav Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
Mäelestise seisukord on rahuldav. Toimuvad ühishaua sillutise alal olevate lillekastide uuendamise tööd, uued lillekastid tehakse betoonist kõnniteekivist. Mälestise ümbrus on hooldatud.
2 26.08.2015 rahuldav Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
Seisund stabiilne, sillutise vahelt kasvab umbrohtu läbi.
3 17.10.2006 halb jah Muinsuskaitseameti Jõgevamaa vaneminspektor, Helju Sihver
Ühishaua monument vajab puhastamist.
4 20.06.2005 rahuldav Muinsuskaitseameti Jõgevamaa vaneminspektor, Helju Sihver
Ühishaud rahuldavalt heakorrastaud, tuulemurd kõrvaldatud.
5 06.01.2003 rahuldav Muinsuskaitseameti Jõgevamaa vaneminspektor, Helju Sihver
Ühishaua hooldusaste rahuldav.Kalmistu sai kannatada 2001.aasta tormiga.