Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Kasutus Menetleja Kirjeldus
1 23.05.2018 varastatud Ei kasutata Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
Inspekteerimine koos kunstimälestiste inspektor Grete Nilbi ja Restaureerimis- ja arendusosakonna juhataja Kais Matteusega. Mälestist ei õnnestunud näha. Asukoht tuvastamata.
2 01.04.2007 varastatud Ei kasutata Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
Evangeelium on ilmselt varastatud 29.-30.09.1989. Alates 1995.a inspekteerimistest pole seda objekti nähtud, varasema aja kohta info puudub.