Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 08.05.2018 avariiline Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
Kabeli seisukord on muutunud avariiliseks - Tellised on müüritisest lahti ja pudenevad tükkidena, vuugid on parandatud liiga tsemendirohke seguga ja nüüd pudeneb segu vuukidest välja, müüritisel kasvab taimestik, Müüridel esineb soola- ja niiskuskahjustusi ning ulatuslikke pragusid.
DSCN3821
2 29.08.2014 halb Muinsuskaitseameti Lõuna-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Reelika Niit
Kabeli seisukord on halb-rahuldav. Vuukides on hakanud kasvama taimestik. Idapoolsel küljel kasvab puu ehitisele liiga lähedal ning oksad varjavad osaliselt kabeli.
3 04.06.2013 halb Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
Kabelit on restaureeritud 2010 a. Tööd on tehtud lohakalt – vuukide täide näeb välja ebaesteetiline, liiga jäme ning telliseid määriv. Lisaks kukub see nüüd ka suures osas välja. Kabel, kui äärmiselt haruldane mälestis, vajaks pidevamat hooldust – näha on kasvama hakkavat taimetikku, mis tuleks eemaldada.
4 06.06.2012 rahuldav Muinsuskaitseameti Lõuna-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Reelika Niit
Kabeli seisukord on stabiilne. Vuukide vahel on aga mitmes kohas taimed kasvama hakanud.
5 20.07.2011 rahuldav Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
Kabel on heas-rahuldavas seisukorras.Kabeli lõunakülje müüritisel kasvab aga kohati juba taimed.
6 28.09.2010 rahuldav Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
Inspekteeritud seoses avarii-restaureerimistööde vastuvõtmisega. Kabeli müüritiselt on eemaldatud seal kasvanud puud ja võsa, vuugid on täidetud lubimördiga ja purunenud tellised asendatud.
7 01.07.2010 avariiline Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
Kabeli seisukord on endiselt avariiline. Konserveerimistöödega ei ole alustatud. Kabeli müüritisel kasvavad puud ja võsa.
8 15.07.2009 avariiline Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
Inspekteeritud koos kunstimälestiste peainspektor Ülle Jukk'i, Võnnu valla- ja ehitusfirma esindajatega seoses kavandatavate konserveerimistöödega. Objektile on eraldatud avariitoetust. Otsustati, et kuna sel aastal töid täies mahus teha ei jõua, siis esmajärjekorras tuleb esitada konserveerimisprojekt (lisada olemasolevale kooskõlastatud ajaloolisele õiendile ja ülesmõõtmisjoonistele) ning kindlustada ja katta kabeli ülaosa, samuti eemaldada võsa.
9 19.09.2008 avariiline Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
Koonuse-kujulisel tellistest kabelihoonel puudub katus, mistõttu hoones kasvab võsa.
Tellised on murenenud ning nende vahel kasvavad taimed ja võsa. Pudeneb ka karniis.
10 12.04.2006 avariiline Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Mart Siilivask
Katustamata tellishoone laguneb, vuugitäide on murenenud, vuukide vahel kasvab taimestik ja karniisikivid on kohati varisemas. Vajab konserveerimist!