Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 25.04.2019 hea jah Pärnumaa nõunik, Nele Rent
Vahetub muuseumi juhataja.
Kuulutatud välja uued (varasemad ebaõnnestus) riigihanked torni ja sisekujunduse korrastamiseks.
Plaanis sauna korrastamine.
Peahoone suletakse peale muuseumiööd.
IMG_2054 IMG_2059
2 17.05.2018 hea jah Pärnumaa nõunik, Nele Rent
Hooldatud. Kuulub SA Eesti Põllumajandusmuusemite koosseissu. Senine juhataja jätkab kuni 2019.
2018 kavas peahoone välisfassaadide ja torni restaureerimine.
2018-2019 uus ekspositsioon koos siseruumide restaureermisega.
Veskil ultravioletkiirgus närutanud tõrvamise ja proteesimised jm parandused näotult nähtaval.
3 07.07.2016 hea jah Pärnumaa nõunik, Nele Rent
Lauda restaureerimisetööde algus.
IMG_2118 IMG_2107 IMG_2108 IMG_2110
4 27.05.2016 hea jah Pärnumaa nõunik, Nele Rent
Katuse ja peasissepääsu restaureerimise vaegtööde ülevaatus.
Suvel plaanis lauda katusekatte vahetus (laast).
Tehtud taotlus LEADER-isse fassaadide restaureerimiseks.
20160527_082644_resized 20160527_083906_resized 20160527_083918_resized 20160527_084116_resized 20160527_082445_resized
5 16.07.2015 hea jah Pärnumaa nõunik, Nele Rent
Hooldatud ja korras.
Algavad peahoone katuse ja rõdude restaureerimistööd.
Soov parandada lauda katust.
IMG_1064 IMG_1066 IMG_1068 IMG_1070
6 30.05.2013 hea jah Pärnumaa nõunik, Nele Rent
Hooldatud. Korras.
Lõpetatud vesiveski katuse restaureerimistööd.
Kavas lauda katuse remont.
Taotletakse raha õueala korrastamiseks.
7 28.02.2013 restaureerimisel jah Muinsuskaitseameti restaureerimis- ja arendusosakonna nõunik, Jaan Vali
Vesiveski katus kaetud uute laastudega. Katus äärel puudub kattelaud, roovi otsad saavad märjaks. Seinapalkide proteesimine võiks olla korrektsem ja täpsem. Sild on remonditud. Käsipuu ühendused lasevad vett läbi. Tapp on jäänud tegemata.
8 10.10.2012 halb Muinsuskaitseameti restaureerimis- ja arendusosakonna nõunik, Jaan Vali
Seoses vesiveski hoone katuse, paisu ning silla remondiga vaadatud üle olukord kohapeal. Silla liimpuidust kandetalad on pehkinud ja vajavad väljavahetamist. Uutel taladel tagada projektlahendusega kaitse sademete eest (näiteks katteplekk ristalade alla peatalade kohal) Käsipuude laius teha selline, mis eendub piirdepostidest ja on varustatud veesoontega.
Katuse katmisel uute laastudega on vajalik ka remontida roovitus ja vekseltalad korstna ümber.
9 29.09.2011 hea jah Pärnumaa nõunik, Nele Rent
Hooldatud. Soovitakse kasutada hoonete korrastamisel Viljadi Kolledži ja Pärnu Kutseahriduskeskuse õppureid (praktika).
10 06.08.2010 hea jah Pärnumaa nõunik, Nele Rent
Hooldatud. Korras. Mured hoonete amortisatsiooniga. Kavas remontida (rahataotlus fondidest) vesiveski ja veskipais. Järjekorras ait ja saun.
11 29.10.2009 hea jah Pärnumaa nõunik, Nele Rent
Hooldatud ja heas korras. Sügistööd. Uus juhataja. Antud 2 tähist, tähistamaks peahoone ja vesiveski.
12 04.12.2008 hea Pärnumaa nõunik, Nele Rent
Hooldatud ja korras´nii hooned kui territoorium.
13 10.10.2007 hea Pärnumaa nõunik, Nele Rent
Vaadatud üle koos Ilme Mäesaluga. Hooldatud ja heas korras. Kuid kõik remondid toimuvad kooskõlastamata. Saadetud vastav kiri omanikule ja KOV-ile.
14 26.10.2005 hea Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Tarvi Sits
Kogu komlpeks heas korras. Pidevalt toimub übruse ning hoonetekompleksi hooldamine. Kehvemas olukorras on sauna katus - sammaldunud, laastud pehkinud. Vajab lähiajal korrastamist. Peahoone on varasematel aastatel saanud uued puitaknad. Fassaad korras.