Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 29.08.2018 hooldamata Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Urve Arukaevu
Rannakaitsepatarei vajab puhastamist grafitist ja vaarikavõsast puhastamist.
1. laskepesa 29.08.2018 laskepesa 29.08.2018 29.08.2018. 29.08.2018. 29.08.2018 29.08.2018 29.08.2018 29.08.2018 29.08.2018 laskepesa keskel 29.08.2018
2 15.06.2012 rahuldav Toomas Tamla
Mälestis samas seisukorras nagu viimase inspekteerimise ajal. Patareide ümbrus on tugevalt võsastumas. Raudbetoonist ehitiste ümber olevatesse kraavidesse on veetud hulgaliselt olmeprahti ja arvat tehaste tootmisjääke, mida oli värskelt käidud labidatega sonkimas.
3 04.05.2011 rahuldav TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
Mälestise raudbetoonist konstruktsioonidel on siin-seal mehaanilistest ja sooldumisest tingitud kahjustusi. Arvestades raudbetooni vanust, on konstruktsioonide seisukord väga hea. Ühte patareialust, millel on kahuri metallist pööramisalus säilinud, on prahist puhastatud. Rannakaitsepatarei ümbrus on üldiselt puhas. Patareisse saab ka siseneda, kuid siseruumid on suures osas prügi ning vett täis.