Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 01.11.2016 hea jah TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
Paigaldatud mälestise tähis.
2 06.06.2013 hea TKVA spetsialist, Anneli Jüristo
Hoonel on väga hästi säilinud algsed fassaade rikastavad elemendid nagu aknaluugid, püstine vahevöö, akende piirlauad, algupärane lai horisontaallaudis, viilualune püstlaudis jms. Viimistluses esineb mõningast värvkatte kulumist. Värvkate on rohkem kulunud hoovipoolsel fassaadil, kus suurem osa fassaadist on kaetud metsviinapuu väätidega. Hoovipoolsel fassaadil on osaliselt asendatud ning viimistluseta jäetud püstlaudisest vahevöö. Hoone on osaliselt uued, puidust koopiaaknad, milledele on paigaldatud algupärased hinged ja kremoonid. Hoovipoolne välisuks koos puidust ühekaldelise varikatusega on säilinud oma esialgsel kujul. Küljefassaadile tehtud juurdeehituse avatäited järgivad olemasolevaid, laudise laiused erinevad aga algupärastest. Samuti pole üleminekud vanalt uuele tehtud väga sujuvalt, püstlaudis on paigutatud erikõrgustele, juurdeehitus jätab välja külgepoogitud mulje. Kuid samas on sissepääsu esisel vana paekivist kulunud trepp. 1950ndatel teostatud inventeerimisjoonistel on veranda osa olemas. Seega on kas tehtud juurdeehitus enne seda või on ühtne mulje läinud kaotsi seoses fassaadi uuendamisega. Hoonet katab eterniidist katus ning vihmaveesüsteem puudub (kuigi on jälgi vanast süsteemist – torude kinnitid fassaadil) väljaarvatud juurdeehitatud osas, kuhu on paigaldatud kitsad kandilised torud ning ripprenn. Hoonel on kaks puhasvuuk korstnat, üks neist on hilisem, lihtsamini laotud ja paremas seisus, teine on arvatavasti algupärane, kitsamast kivist ning keerukama korstnapitsiga. Vanem korsten on ka kehvemas seisus – kivide välispind on osaliselt murenenud. Vastu maja on toetatud erinevat ehitusmaterjali, mis võib pikemas perspektiivis puitlaudisele tekitada niiskuskahjustusi. Säilinud on ajalooline postkast. Hoovi peal on säilinud ka autentne abihoone, mille katust on tõrvapapiga paigatud. Hoonet eraldab tänavast vanal betoonalusel uus püst-puitlippaed. 2004. a esitatud piirdeaiataastamisprojekt nägi ette piirde kahekordset värvimist, kuid seda pole tehtud. Inspekteerimisel interjööridesse ei pääsenud.