Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Kasutus Menetleja Kirjeldus
1 03.03.2016 hea Kasutusel Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
Inspekteerimine koos vallasmälestiste nõunik Kadri Taelaga. Asub Vanemuise suure maja publikufuajees, 1. korrusel. Mälestise seisukord on hea.
2 20.09.2007 hea Kasutusel Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
Seisukord hea.