Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme
Mälestise registri number 10029
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 01.12.1997
Registreeritud 01.12.1997
Mälestise vana number 83-k
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(1)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 28.09.10

Menetleja: Läänemaa nõunik, Kalli Pets

Märksõna(1)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 05.03.2011.

Mälestise kirjeldus


Asub võrdlemisi kõrgel maal, põldudevahelise söödilapi lõunaservas ja kujutab endast ümara põhiplaaniga, korrapärast, murukamaraga kattunud küngast. Künka pikkus on OW suunas 18 m, laius 17 m ja suurim kõrgus keskosas kuni 1,5 m. Kalme keskosas leidub 3 x 2 m suurusel alal tihedalt keskmise suurusega raudkive. Ehkki seda ei mäletata, võib tegu olla kunagise tuulikuasemega. Nii kalme kagu, kui loodeservas kasvab 3 m kõrgunepõõsas, edelanõlva äärde on aga 5 x 3 m suurusele alale veetud kive.
Kalmega liitub 28 m pikkuselt põhja suunas jätkuv, peaaegu kalme kõrgune söödiala. Kalmest vahetult põhja pool on see vaid 8-9 m laiune, põhjaservas aga 18 m laiune. Söödiala kitsamas osas leidub 2 x 3 m suurune ja 1 m kõrgune kivi, põhjaossa on aga 5 x 5 m suurusele alale kogutud kuni 1 m suuruseid raudkive. Kivide vahel kasvab kuni 3 m kõrgusi põõsaid.
Kalme näib olevat muistisena hästi säilinud.

Sisestatud: 27.03.2009.

Mälestise asukoha kirjeldus


Muistis asub Kruusimäe (Änni) talu endisel põllul, talust sadakond meetrit kirde pool. Keskvere mõisast jääb muistis 300 m loode poole, Martna-Keskvere-Kurevere teest 230 m kirdesse

Sisestatud: 27.03.2009.

Mälestise ajalugu


Kalme kohta leidub andmeid juba 1926. (aastaarv ebaselge) aastast. Nimelt leiti siis Änni talu hoone ehitamisel inimluid, mis asetsesid kirstulaadses ehitises. Pole küll päris selge, kas maja rajati kivikirstkalmele või väikese tarandiga tarandkalmele.
Juhtumit kirjeldatakse TA Ajaloo Instituudi arheoloogiasektori arhiivis säilitatavas kirjas, kus on juttu ka talu lähedale alles jäänud teisest (oletatavast) kalmest, mille kirjeldus ühtib kõnesolevaga.
Kalme on uurimata, kuid 1975. a künkasse kaevatud proovisurfist leiti 3 savinõukildu (AI 5513). Muistis peaks kuuluma I aastatuhande I poolde.

Sisestatud: 27.03.2009.