Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kalmistu
Mälestise registri number 10072
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 01.12.1997
Registreeritud 01.12.1997
Mälestise vana number 80
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(2)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 11.08.08

Menetleja: Läänemaa nõunik, Kalli Pets

Märksõna(1)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kalmistu.

Mälestise tunnus


Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 05.03.2011.

Mälestise kirjeldus


Asub Vedra külas, Linnamäelt Riguldi poole viivast maanteest linnulennult ca 350 m lääne pool, maanteelt läände suunduvast taluteest põhja pool, ristikivi läheduses.
Õiget matmispaiga asukohta ei ole võimalik kindlaks teha ilma arheoloogiliste kaevamisteta ja uuringuteta, kirjelduse järgi asub ristikivi (reg nr 10076) läheduses.

Parandada märgi asukoht kaardil. X=6541371,Y=481722

Sisestatud: 11.03.2009.

Mälestise ajalugu


Ajalooinstituudi arheoloogia sektori arhiivis leidub andmeid kunagiste kaevamiste kohta. Proovikaevamised viidi läbi ka 1971. a, kuid jälgi hauast ei leitud.
Mälestis peaks pärinema ajavahemikust 16.-17. sajand.

Sisestatud: 18.01.2008.

Kaitsevööndi ulatus


Kaitsevööndi piirid näidatud KKT juurde lisatud skeemil.

Sisestatud: 18.01.2008.

Üldinfo


Varaseimad laibamatustega maahauad Eestis pärinevad noorema kiviaja algusest, ka varasel metalliajal on valdav osa kogukonna surnutest asetatud maa-alustesse haudadesse (sh põletatult). Rauaaja alguses sai valdavaks kivikalmetesse matmine, maahaudadesse matmise komme taastus alles viikingiajal, mil see traditsioon on jälgitav peamiselt Ida-Eestis, hilisrauaajal aga kõikjal üle Eesti. Üldjuhul ei ole maahaudkalmed tänasel maastikul nähtavad, kuna neil puuduvad maapealsed konstruktsioonid ja hauatähised. Külakalmistud, mida hakati rajama juba 11. sajandil ning kuhu matmine kestis üldjuhul kuni 18. sajandini, paiknevad sageli ümbritsevast maastikust kõrgematel küngastel (ja seda eelkõige Lõuna-Eestis).

Sisestatud: 30.12.2014.