Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Asulakoht
Mälestise registri number 10145
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 01.12.1997
Registreeritud 01.12.1997
Mälestise vana number 43-k
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(2)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 04.09.15

Inspektor: Läänemaa nõunik, Kalli Pets

Märksõna(1)

Arheoloogia, Elupaigad, Asulakoht.

Mälestise tunnus


Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 19.03.2009.

Mälestise kirjeldus


Ida-kirde pool külateed hõlmab asula kultuurkiht ca 50 m laiuse põlluala. Lääne-edela pool teed on asula kultuurkiht konstanteeritav ca 100 m laiusel alal. Osaliselt hõlmavad seda ala põllulapid, osaliselt aiamaad ja taluhooned. Maaind on kõrgem asula idaosas ning madaldub laugjalt lääne-loode suunas. Asula lääneserv Tooma talu ümbruses on juba liigniiske.

Sisestatud: 19.03.2009.

Mälestise asukoha kirjeldus


Asula kultuurkiht hõlmab kagu-loode suunas 200 m pikkuse ja kirde-edela suunas 100-150 m laiuse ala Tooma, Miku, Andruse ja Otina talude ümbruses, kahel pool külatänavat. Asula loodepiiriks on Otina taluhooned, kagupiiriks Andruse ja Mutso talud.

Sisestatud: 19.03.2009.

Mälestise ajalugu


Muistis on avastatud 1979. a kevadel M. Mandeli poolt. Leitud savinõukillud asuvad Ajaloomuuseumis.
Muistis on dateeritav ajavahemikku I aastatuhande II pool kuni II aastatuhat.

Sisestatud: 19.03.2009.

Üldinfo


Asulakohtadeks nimetatakse paiku, kus on kompaktselt säilinud otsesele elutegevusele viitav arheoloogiline kultuurkiht: ehitiste ja kollete jäänused, esemed, toidujäänused jne. Mõni asulakoht on kasutusel olnud lühiajaliselt, teine aastasadu. Kui kiviaja külad ja laagripaigad rajati peamiselt veekogude äärde, siis edaspidi on elukoha valik sõltunud karjakasvatuseks ja põlluharimiseks sobilikest maadest. Varase põlluharimise ajal otsiti üles kergesti haritavad maad, kuid need kurnati kiiresti ära, mistõttu jäid neis paigus asuladki lühiajaliseks. Varasel rauaajal valitud elupaigad on sageli paiknenud juba samal kohal praeguste küladega. Keskmisel rauaajal aga olid asulad sageli linnuste vahetus läheduses. Hilise rauaaja ja keskaja asustuspilt on olnud üsna sarnane. Suur maastiku ümberkorraldus ja paljude, sageli juba muinasajal rajatud külade likvideerimine jääb 18.–19. sajandisse, kui rajati suured mõisapõllud ja krunditi talud.

Sisestatud: 28.12.2014.