Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kalmistu
Mälestise registri number 10179
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 01.12.1997
Registreeritud 01.12.1997
Mälestise vana number 183-k
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(1)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 17.04.09

Inspektor: Läänemaa nõunik, Kalli Pets

Märksõna(1)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kalmistu.

Mälestise tunnus


Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 12.03.2007.

Mälestise kirjeldus


Muistis paikneb NS suunalise seljandiku, rahvasuus „Arpa mäe“ lõuna-kagunõlval, suhteliselt madalal lagedal põllul. Temast lõuna poole jääb 40x20m suurune, 10-15m kõrguse lehtpuuvõsaga kaetud söödiala. Kalmistu ala algab sellest söödist kümmekond meetrit põhja pool. Muld on selles piirkonnas ümbritsevast põllumaast märgatavalt tumedam, paerähane, lõunaosas liivane. Kuna kalmistu kultuurkiht ei paikne loogilises kohas, ülal mäel, võiks kõne alla tulla ka variant, et kogu ülal olnud kivikalme on lükatud alla orgu. Mitmed asjaolud räägivad siiski sellele vastu. Igasugused märgid mäel paiknenud kalmekihist puuduvad. Ometi ei leidu seal kohta, kust oleks ära lükatud kogu mullakiht. Ka leidub all mäenõlval väga vähe kalmekihile iseloomulikke raudkive. Niisiis näib tõenäolisemana, et tegemist on söödiala läheduses paikneva maa-aluse põletuskalmistuga. Võimalik, et selle kultuurkiht on täielikult künniga segi pööratud. Muistis on halvasti säilinud. Muistis on dateeritav ajavahemikku 10.-13. saj.

Sisestatud: 12.03.2007.

Mälestise asukoha kirjeldus


Muistis asub Väänla-Vidruka teest 170-240m lääne pool, Peedu talust 190-260m samas suunas. Maapealsete tunnuste järgi hõlmab kalmistu ala OW suunas 70m pilkkuse ja 60m laiuse pinna. Tegelikult võib kalmistu olla aga suurem.

Sisestatud: 12.03.2007.

Mälestise ajalugu


Muistis on avastatud 1985.a. S. Heldemaa poolt. Kalmealalt leitud muinasesemed (hobuserauad, viskeodaots, vikati katke) paiknevad Riiklikus Ajaloomuuseumis (AM 576:1-3)

Sisestatud: 12.03.2007.

Kaitsevööndi ulatus


Kaitsevööndi piirid näidatud KKT juurde lisatud skeemil,
Riikliku kaitse alla kuulub kirjeldatud kalmistuala 70x60m suuruses ja kaitsetsoonina vähemalt 100m laiune vöönd selle ümber. Kõnealusel alal on keelatud igasugused mullatööd (peale tavaliste põllutööde) ja prahi ning kivide kogumine

Sisestatud: 12.03.2007.