Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme "Kotkamägi"
Mälestise registri number 10639
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 02.12.1997
Registreeritud 02.12.1997
Mälestise vana number 2688
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(3)

Seisund: halb

Inspekteerimise kuupäev: 14.04.18

Inspektor: Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 26.03.2011.

Mälestise kirjeldus


Kalme kujutab endast pae- ja raudkividest kangrut, mis on pikiovaalse kujuga. Ida-lääne suunas on kangru läbimõõt 17 m ja põhja-lõuna suunas 9 m. Kangru kõrgust on raske määrata, sest von Pahleni ausamba ehitamisel on kalmet silutud. 1972. aastal ulatus kalme maantee tasemest 60 cm kõrgemale. Kangru lõunanõlv ühtib järsu astangu nõlvaga. Triangulatsioonikupitsa kraavis oli näha põletamata ja põletatud luupuru. Suurem osa kangrust näis 1972. aastal olevat säilinud.
Luukildude ja kalme väliskuju põhjal otsustades kuulub kalme I aastatuhande esimesse poolde pKr.
(allkaks mälestise pass)

Sisestatud: 01.06.2015.

Mälestise ajalugu


Mõisnik von Pahlen on 19. sajandil kalmele mälestusmärgi püstitanud. 20. sajandi keskpaigas kaevati kalme kaguosasse triangulatsioonikupits. Kalme avastati 1969. aastal.
(info mälestise passist)

Sisestatud: 01.06.2015.

Kaitsevööndi ulatus


Mälestise kaitsevöönd on 50 m mälestise väliskontuurist, rangema kitsenduse ala on 10 m mälestise väliskontuurist.

Sisestatud: 06.01.2012.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 04.02.2015.