Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Tallinna Kaasani Jumalaema Sünni kirik, 1721.a., 1749.a.
Mälestise registri number 1078
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Arvel 21.06.1995
Registreeritud 20.09.1995
Mälestise vana number 799-k; Arh. nr. 131
Mälestise liik ehitismälestis, ajaloomälestis

Paikvaatlused(10)

Seisund: restaureerimisel

Inspekteerimise kuupäev: 18.10.19

Menetleja: TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor

Märksõna(6)

Ehitised, Ehitiste liigid, Sakraalhoone, Kirik, Ehitusperioodid, 1711-1840.

Mälestise tunnus


Tegemist on 18. sajandist pärit õigeusukirikuga, olles Tallinna vanim puukirik.

Sisestatud: 31.08.2006.

Mälestise kirjeldus


Kaasani kirik on ainukesena säilinud 18. sajandi garnisoni ja tekkiva õigeusulise elanikkonna usuliste vajaduste rahuldamiseks ehitatud puukirikutest. Valmisaastaks peetakse 1721.
1967. aasta koondhinnangu järgi on hoone võetud riikliku kaitse alla kui Tallinna vanim puithoone ja barokiaja sakraalarhitektuuri huvitavaim näidis. Kirikuhoonel puudub õigeusu sakraalehitistele tüüpiline tsentraalehitus, vaid tal on barokkarhitektuurile iseloomulik pikihoone tüüpi ehitus. Kirikuhoone välisarhitektuur on 19. sajandil toimunud remontide käigus lihtsustunud - seinad vooderdati siledate laudadega, pikihoone katus lasti madalamaks ning seal asunud madala kaheksatahulise trumli lai kiivrikujuline kuppel asendati sibulkupliga, seinapinnad ja aknaavade kujundus omandas klassitsistliku ilme, kadus kellatorni kiivri ülemine kuppel. Ka interjöör on kannatanud hilisemate ülevärvimiste tagajärjel – vaid kohati on seinapinnal näha läbi sinakashalli värvikihi kumamas barokse ornamendi dünaamilisi kurve. Barokse ilme on säilitanud veel ikonostaasi peauks. Muu interjöör mõjub klassitsistlikult tänu valgetele joonia sammastele, ampiirsele altari ja peaaltari ikonostaasi üldkompositsioonile. Interjööri mõjutavad veel lae-ja seinamaalingud.
1972. aastal kannatas kirikuansambel tänavalaiendamise läbi ja selle tulemusel lakkas olemast kaitsemälestist ümbritsev kaitsetsoon.
2009. aastal sai pühakoda põlengus kannatada. Seejärel viidi läbi kiriku katuse ja lõunaseina taastamistööd.

Kasutatud kirjandus: http://kirikud.muinas.ee/index.php?page=10&subpage=1765

Sisestatud: 15.04.2014.

Mälestise ajalugu


1721. aastal püstitati Jumalaema Sündimise auks ja Vene maavägede jaoks Tallinnasse puukirik. Pühakotta toodi Sankt Peterburist üle koopia väga austatud Jumalaema Kaasani ikoonist ning vanaaegne kokkupandav sõjaväeikoon sama kujutisega. Ikooni järgi hakati seda pühakoda rahvasuus kutsuma Kaasani kirikuks. Moskva Patriarhaadi kirik kuulub Tallinna Jumalaema Sündimise (Kaasani pühakuju) kogudusele.

Sisestatud: 15.04.2014.

Mälestise ajalugu


Tallinna Kõigepühama Jumalaema Sündimise (Kaasani) kirik ehitati 1721. aastal Dvinski polgu sõjaväelastele. Puidust kirikut on korduvalt ümber ehitatud. Kõige varasemad andmed remondi kohta pärinevad 1835. aastast. 1835.a toimus ülempreester Siimeon Skromnovi ja polkovnik Truhhini abiga kapitaalremont, mille käigus uuendati ka seinavooder. 1845.a ehitati pikihoonesse sissepääsu lähedusse kaks joonia kapiteeliga sammast, analoogselt kupli all olevatega. Kaheosalise tambuuriga madalam kiivrikujuline kuppel lõppes risti all kõrge nõelja lõpmikuga. Selline kuppel oli Tallinnas esimene omataoline. 1865.-1866.a asendati Insenerikomando tellimisel kogu pikihoone ja apsiidi katusekonstruktsioon, mis oli tõenäoliselt algupärane, kuid oli halvas tehnilises seisukorras. Selle käigus muudeti ka katuse kallet senisest märksa madalamaks. Samuti on sellest ajast pärit praegune keskkupli välisilme. Kaasani kiriku praegune sibulakujuline kuppel valmis 1891. aastal. 19. sajandil muudeti koos välisilmega klassitsistlikuks ka kiriku interjöör. Sellest ajast pärinevad kaheksatahulise trumli joonia kapiteelidega ampiirstiilis tugisambad, seinamaalingud ning ikonostaasi kujundus. Maalingud kaeti 1866. aasta remondi ajal kriidivärviga, 1892. aastal puhastati ning korrastati.
Aleksandr Pantelejev. Puidust õigeusu kirikud tsaariaegses Tallinnas. - Tallinna puitarhitektuur. Tallinn, 2014, lk 90.

Sisestatud: 06.01.2020.

Kaitsevööndi ulatus


50 meetrit

Sisestatud: 16.06.2006.

Meedia


(2014) Fotod: avati Kaasani kiriku reliikviate näitus. http://tallinncity.postimees.ee/2829543/fotod-avati-kaasani-kiriku-reliikviate-naitus . Postimees : Tallinn City 16.06.
2300-aastase tuleaseme leiukoht ja vanim puukirik asuvad kõrvuti. http://www.postimees.ee/040806/esileht/siseuudised/tallinn/211806.php
Tallinnas põles kirik. http://www.tallinnapostimees.ee/?id=142455
Ülempreester kahtlustab Kaasani kiriku süütamist. http://www.tallinnapostimees.ee/?id=142604
Kaasani kiriku põlengut uurib politsei. http://www.tallinnapostimees.ee/?id=142629
Tallinn lubab aidata kaasa kiriku ajutise katuse paigaldamisel. http://www.tallinnapostimees.ee/?id=142657
Vene saatkond tegi kirikupõlengu kohta avalduse. http://www.tallinnapostimees.ee/?id=142960
Terve Kaasani kiriku katus võib minna väljavahetamisele. http://www.tallinnapostimees.ee/?id=143238
В здании Казанской церкви могут поменять всю крышу. http://rus.postimees.ee/?id=143106
Tallinnas põles Kaasani kirik. http://www.epl.ee/artikkel/473567
Kaasani kiriku põleng võis alguse saada süütamisest. http://www.epl.ee/artikkel/473588 http://www.epl.ee/artikkel/473622
Kaasani kiriku laemaalingud said kustutamise käigus kahjustada. http://www.epl.ee/artikkel/473667
Põlenud Kaasani kirikus said kustutamise käigus kahjustada laemaalingud. http://www.epl.ee/artikkel/473742
Kaasani kiriku põlengu põhjused seni ebaselged. http://uudised.err.ee/index.php?06171895, http://www.tallinnapostimees.ee/?id=144709
Põlenud Kaasani kiriku taastamine maksab 229 000 krooni. http://www.tallinnapostimees.ee/?id=143940
Kaasani kirik tehakse sügiseks ilusti korda. http://www.epl.ee/artikkel/475666 http://www.epl.ee/artikkel/475697
(2017) Uwe Gnadenteich. Tallinna vanim puukirik saab juubeliks korda. Kirikurenessanss on taas käivitunud. http://tallinncity.postimees.ee/4026707/tallinna-vanim-puukirik-saab-juubeliks-korda . 25.02.2017

Sisestatud: 31.08.2006.

Kirjandus


- digitaalse arhiivi "Eesti kirikud" materjal Kaasani kiriku kohta: http://kirikud.muinas.ee/index.php?page=10&subpage=1765
- Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu kiriku ametlik kodulehekülg: http://www.orthodox.ee/epc/index.php/et/

Sisestatud: 15.04.2014.