Close help

Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Juudi era-humanitaargümnaasiumi hoone
Mälestise registri number 1082
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Mälestise liik ajaloomälestis
Arvel 21.06.1995
Registreeritud 20.09.1995
X-koordinaat 543456.88
Y-koordinaat 6589229.55
Mälestise vana number 692-k
Ava kaardil

Paikvaatlused(1)

Seisund: hea

Paikvaatluse kuupäev: 10.08.12

Menetleja: Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Kaarel Truu

Mälestise tunnus


Tegemist on ajaloolise juudi kooliga, mis oli üks esimesi juudi koole Eestis.

Sisestatud: 26.02.2018.

Mälestise kirjeldus


Juudi eragümnaasiumi hoone on neljakorruselise, üldjoontes L-kujulise põhiplaaniga, kaarja pikiosaga ja kõrge kelpkatusega. Tellistest koolimaja on uusklassitsistlikus raskepärases laadis, nagu 1920. aastate I poolel viljeleti. Hoonel on tihedalt ruudustatud aknad. Iseloomustavateks detailideks on katusekarniis ja Karu tänava poolsel fassaadil astmeline portaal. Põhikonstruktsioonid: betoonvundament, puidust toolvärgil plekkkatus, krohvitud tellisseinad, raudtaladel betoonist krohvitud vahelaed ning telliskorstnad. Korduvate remontide järel on enamus siseruume kaotanud ehitusaegseid detaile ja viimistluselemente.

Sisestatud: 26.02.2018.

Mälestise asukoha kirjeldus


Hoone paikneb Narva maantee, Jõe tänava, Aedvilja tänava ja Karu tänava vahelisel alal ning on kogu kvartali arhitektuurse ansambli keskne rajatis.

Sisestatud: 26.02.2018.

Mälestise ajalugu


Hoone ehitati juudi koguduse algatusel, arhitekt E. Jacoby projekti järgi, juudi eragümnaasiumks. Koolimaja valmis 1924. aastal. Juudi eragümnaasium kasvas välja juudi algkoolist ja sai autoriteetseimaks juudi õppeasutuseks. II maailmasõja käigus kool suleti. II maailmasõja järel ehitati Aedvilja tänava poole kolmekorruseline, 1960. aasta stiilis, lameda katusega juurdeehitus, mis vana hoonet moonutab. Krundil asub ka koolimaja ja selle juurdeehitusega ühisesse arhitektuursesse ansamblisse kuuluv, aastatel 2006-2007 ehitatud, sünagoog. Hoone on tänaseni kasutusel õppeasutusena.

Sisestatud: 26.02.2018.

Kaitsevööndi ulatus


Karu tänav 16 krunt.

Sisestatud: 11.03.2004.

Allikad


Lindmaa Pihlak, Silvi (1997). Arhitektuuriajaloolised eritingimused. Tallinn. TLPA arhiiv N.2.30
Pantelejev, Aleksander (2008). Tallinn, Karu t 16 hoone fassaadi remont-restaureerimise muinsuskaitse eritingimused. Tallinn. TLPA arhiiv N.9.5189
Karu 16. Toimik TLPA arhiiv N.12.13

Sisestatud: 26.02.2018.