Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kultusekivi
Mälestise registri number 10874
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 02.12.1997
Registreeritud 02.12.1997
Mälestise vana number 325-k
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(2)

Seisund: hea

Inspekteerimise kuupäev: 04.04.12

Menetleja: Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Ingmar Noorlaid

Märksõna(3)

Arheoloogia, Kultuspaigad, Kultusekivi.

Mälestise tunnus


Arheoloogiline kultuurkiht ja tehislikud lohud kivi pinnal.

Sisestatud: 17.04.2006.

Mälestise kirjeldus


Tegemist on suure raudkiviga, mis on pealtvaates ebakorrapärase nelinurga kujuline, pikiteljega N-S suunas. Kivi pealispind on S poole tugevasti kaldu. Selle N,O ja W külg on järgud, S külgpealispinna kaldsuse tõttu madal. N külg on sammaldunud. Mõõtmed: läbimõõt O-W 2,75 m; läbimõõt N-S 3,50 m; ümbermõõt 10,50 m; suurim kõrgus 1,75 m. Kivil on 11 lohku, millest enamus paikneb tema N serval kahel kõrgemal nukil. Kaks lohku paiknevad ka kivi kaldjal pinnal, N servast keskkoha poole. Lohkude mõõtmed: 1) läbimõõt 8 cm, sügavus 3 cm; 2) läbimõõt 5 cm, sügavus 0,6 cm; 3) läbimõõt 4 cm, sügavus 0,4 cm; 4) läbimõõt 4 cm, sügavus 0,3 cm; 5) läbimõõt 5,5 cm, sügavus 1 cm; 6) läbimõõt 5 cm, sügavus 0,5 cm; 7) läbimõõt 6 cm, sügavus 1,1 cm; 8) läbimõõt 4 cm, sügavus 0,3 cm; 9) läbimõõt 5 cm, sügavus 0,4 cm; 10) läbimõõt 6,5 cm, sügavus 0,8 cm; 11) läbimõõt 5,5 cm, sügavus 1,0 cm.

Sisestatud: 17.04.2006.

Mälestise ajalugu


Kultusekivi on dateeritud I at eKr. Kivi on avastatud T. Tamla poolt 1978. a. Esitatud riikliku kaitse alla võtmiseks 1978. a. Mälestisele on koostanud passi 1978. a, T. Tamla.

Sisestatud: 17.04.2006.

Üldinfo


Kultusekivi (tänapäeval kasutatav termin: lohukivi) on kivirahn, millesse on tehtud üks või mitu peamiselt ümmargust (harvem ovaalset) lohku. Lohkude läbimõõt on tavaliselt 3–10 cm, sügavus 0,5–5 cm, lohu põhi on enamasti kausikujuliselt kumer. Kividesse ja kaljudesse lohkude süvistamist peetakse üheks varasemaks uskumusi või usulisi rituaale väljendavaks nähtuseks ning see on tuntud üle maailma. Skandinaavias hakati lohke kaljudesse tegema juba nooremal kiviajal, peamiselt siiski koos kaljujooniste tegemisega pronksiajal. Eestis teatakse lohukive praegu umbes 1750. Kõige rohkem on neid Põhja-Eestis, vähem Saaremaal ning vaid üksikuid Lõuna-Eestis. Nende dateerimine on problemaatiline: lohu enda vanust ei saa määrata ja lohukivide ümbruse uurimisel leitav ei pruugi olla seotud konkreetselt lohkude tegemisega, küll aga kasutamisega. Siiski on ka Eesti lohukive peetud pronksiaegseks kultuurinähtuseks, kuna need esinevad peamiselt pronksiaegsete kivikirstkalmete läheduses. Lohkude tegemist kivisse seostatakse viljakusekultusega, sest kivid paiknevad toonasele maaviljelusele sobilikes piirkondades.

Sisestatud: 18.01.2015.