Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme
Mälestise registri number 10976
Mälestise tüüp Kinnismälestis
Arvel 19.12.1997
Registreeritud 19.12.1997
Mälestise vana number 3-k
Mälestise liik arheoloogiamälestis

Paikvaatlused(1)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 03.10.08

Menetleja: Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 24.04.2011.

Mälestise kirjeldus


Kalme on kirde-edela suunas veidi ovaalse kujuga, mõõtmetega 6 x 3,5 m ja tõuseb ümbrusest 0,5-0,6 m kõrgemale. Kamara seest paistab välja kive, väiksemaid lahtisi kive on loobitud kalmele põllult (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal).

Sisestatud: 10.05.2012.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kivikalme asub endise jaotuse järgi Võru maakonnas, Kanepi kihelkonnas. Kalme jääb Kurvitsa-Huita teest ligikaudu 100 m edelasse avamaastiku ja puudega kaetud ala piirile. Kalmest 100 m lääne poole jääb Võhandu jõgi.

Sisestatud: 10.05.2012.

Mälestise ajalugu


Kivikalme kuulub välise kuju järgi otsustades I aastatuhande I poolde. Kalmet on kirjeldatud Kanepi kihelkonna muinasjäänuste kirjelduses (käsikiri Ajaloo Instituudis). Leidude kohta andmed puuduvad.

Sisestatud: 10.05.2012.

Aruanded


Vindi, A. 1996. Inspektsioonist Kanepi kihelkonda 26. septembril 1996. aastal.

Sisestatud: 20.09.2010.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 08.03.2015.