Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme
Mälestise registri number 11027
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 05.01.1998
Registreeritud 05.01.1998
Mälestise vana number 100-k
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(4)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 07.05.14

Menetleja: Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor, Ingmar Noorlaid

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


1. Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.
2. Kalmekonstruktsioonide olemasolu.

Sisestatud: 20.03.2008.

Mälestise kirjeldus


Kalme on väiksem kui kalme reg nr 11026. Ida-lääne suunas on pikkus 10 m ja põhja-lõunasuunas 6 m. Sammaldunud kivid on pooleldi pinnasest väljas, nii et kalme kõrguseks on umbes 0,5 m (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal).

Sisestatud: 16.05.2012.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kivikalme asub endise jaotuse järgi Võru maakonnas Põlva kihelkonnas. Kalmegrupp, mälestised reg nr 11026-11028, jäävad Akste-Häätaru maanteelt lõunasse keeravast külavaheteest loodesse. Kalme reg nr 11027 ja kalme reg nr 1126 äärevared puutuvad kokku.

Sisestatud: 16.05.2012.

Mälestise ajalugu


Kalme kuulub I aastatuhande I poolde. Teateid kalmete on olemas O. Ugarti poolt 1922. a koostatud Põlva kihelkonna muististe kirjelduses, lk 18 (käsikiri Ajaloo Instituudis). Leidude kohta teateid ei ole (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).

Sisestatud: 16.05.2012.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 06.03.2015.