Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kääbas
Mälestise registri number 11471
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 05.01.1998
Registreeritud 05.01.1998
Mälestise vana number 130-k
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(3)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 29.10.18

Inspektor: Põlvamaa nõunik, Anu Lepp

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kääbas.

Mälestise tunnus


Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 10.11.2006.

Mälestise kirjeldus


Kääbas kuulub kahest kääpast koosnevasse kääbaskalmistusse (mälestised reg nr 11471-11472). Kääpad on kuhjatud liivast ja üks neist on ümmargune ja teine kuulub pikkade kääbaste hulka. Kääbas reg nr 11471 kuulub pikkade kääbaste rühma. Tema pikkus on loode-kagu suunas 11-12 m, mis pole aga algne, sest kääpa loodepoolne ots on lõhutud. Kääpa laius on 7,5-8 m ja kõrgus 0,8-0,9 m, kagupoolses otsas aga ainult 0,3-0,4 m. Kääpal esineb madalaid sammaldunud lohke. Kraav kääpa ümber on selgemini jälgitav vaid pikikülgedel (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal).

Sisestatud: 26.09.2012.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kääbas asub endise jaotuse järgi Võrumaal Põlva kihelkonnas. Maastikuliselt paikneb kääbaskalmistu (mälestised reg nr 11471-11472) Ahja jõe ürgoru paremal pervel. Kääbastest ida ja kagu pool muutub maapind soiseks.

Sisestatud: 26.09.2012.

Mälestise ajalugu


Kääbas kuulub I aastatuhande II poolde. Kääpad (mälestised reg nr 11471-11472) on avastatud 1976. a juulis arheoloog M. Auna poolt. Mälestisele on koostanud passi arheoloog M. Aun (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).

Sisestatud: 26.09.2012.

Kaitsevööndi ulatus


Muinsuskaitseseaduse järgi on mälestise kaitsevööndiks 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates.

Täpsustatud kaitsevöönd on Muinsuskaitseametis menetlemisel.

Sisestatud: 13.11.2006.

Üldinfo


Keskmisel ja hilisrauaajal rajati matmispaikadeks pinnasest pikk- ja ümarkääpaid, mis paiknevad tihti rühmiti metsastel liivikutel veekogude läheduses. Keskmise rauaaja kääbaskalmistud koosnevad enamjaolt ümaratest kääbastest, mille kõrval võib olla ka mõni pikk vallitaoline kääbas. Kääbaste kõrgus on tavaliselt 0,5–1 m. Ümarkääbaste diameeter on 6–15 m, pikk-kääbaste pikkus on enamasti alla 20 m, kuid on ka pikemaid kuni 50 m pikkuseid kääpakuhjatisi. Keskmise rauaaja kääbastesse maeti surnuid põletatult. Hilisrauaajal rajati ümaraid 3–6 m läbimõõduga ja kuni 1 m kõrgusi kääpakuhjatisi, kuhu maeti põletamata surnuid.

Sisestatud: 01.03.2015.