Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kalmistu
Mälestise registri number 11511
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 05.01.1998
Registreeritud 05.01.1998
Mälestise vana number 334-k
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(2)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 11.05.10

Inspektor: Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kalmistu.

Mälestise tunnus


Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 16.04.2007.

Mälestise kirjeldus


Kalmistu eraldub lainjal tasandikul kõrgema alana, mille laius on kirde-edela suunas 45 m ja pikkuseks loode-kagu suunas 65 m.

Sisestatud: 19.04.2007.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kalmistu asub endise jaotuse järgi Võrumaal, Põlva kihelkonnas. Kalmistu paikneb Rosma- Tiike-Leevi maanteest vahetult edelas, maantee kolmanda kilomeetri juures.

Sisestatud: 25.09.2012.

Mälestise ajalugu


Kalmistu on olnud kasutusel muinasaegse ja keskaegse külakalmistuna perioodil 13.-18. sajand.

Sisestatud: 25.09.2012.

Kaitsevööndi ulatus


Muinsuskaitseseaduse järgi on kaitsevööndi laiuseks 50 m laiune maa-ala mälestise piirist arvates.
Kaitsevööndi täpsustatud piirid on kehtestamisel.

Sisestatud: 16.04.2007.

Üldinfo


Varaseimad laibamatustega maahauad Eestis pärinevad noorema kiviaja algusest, ka varasel metalliajal on valdav osa kogukonna surnutest asetatud maa-alustesse haudadesse (sh põletatult). Rauaaja alguses sai valdavaks kivikalmetesse matmine, maahaudadesse matmise komme taastus alles viikingiajal, mil see traditsioon on jälgitav peamiselt Ida-Eestis, hilisrauaajal aga kõikjal üle Eesti. Üldjuhul ei ole maahaudkalmed tänasel maastikul nähtavad, kuna neil puuduvad maapealsed konstruktsioonid ja hauatähised. Külakalmistud, mida hakati rajama juba 11. sajandil ning kuhu matmine kestis üldjuhul kuni 18. sajandini, paiknevad sageli ümbritsevast maastikust kõrgematel küngastel (ja seda eelkõige Lõuna-Eestis).

Sisestatud: 28.02.2015.