Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kivikalme "Kirikuase"
Mälestise registri number 11732
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 06.01.1998
Registreeritud 06.01.1998
Mälestise vana number 1-k
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(3)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 24.03.15

Inspektor: Pärnumaa nõunik, Nele Rent

Märksõna(3)

Arheoloogia, Matmispaigad, Kivikalme.

Mälestise tunnus


Inimluude, arheoloogilise kultuurkihi olemasolu.

Sisestatud: 12.11.2009.

Mälestise kirjeldus


Mälestis asub tasasel põllumaal, selle keskossa jääva kivikangru all. Kalme on mattunud põlluharimise käigus kogutud kivide alla. Kalme põhjaserva, kivide vahele on 1970. aastatel tehtud väiksemõõtmeline proovišurf, milles paljandus tihe pae- ja raudkividest kiviladu. Leiti ka mõned põletamata luukillud.
Rahvapärimuse järgi olevat tahetud sellele kohale kunagi ehitada Pärnu-Jaagupi kirikut. Töö aga jäi mingil põhjusel pooleli ning sellest tuleb ka koha nimetus - "Kirikuase".

Sisestatud: 12.11.2009.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kivikalme asub Pärnumaal, Halinga vallas, Tarva külas, katastriüksusel tunnusega 18803:001:0086. Kivikalme jääb Tallinn-Pärnu-Ikla maanteest u 600 m läände, Pärnu-Jaagupi alevist u 1,5 km lõunasse.

Sisestatud: 12.11.2009.

Kaitsevööndi ulatus


Kaitsevöönd on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates (MkS § 25 lg 1).

Sisestatud: 04.01.2008.

Üldinfo


Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni, seega üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. Surnutele on erinevatel aegadel kaasa pandud mitmesuguseid asju: hauapanuseid on vahel olnud rohkem, vahel vähem.

Sisestatud: 09.03.2015.