Mälestise koond lehelt saab tutvuda mälestise andmetega. Avada asukoha kaarti, mis tuleb Maa-aameti süsteemist. Vaadata ja avada pilte mälestise kohta.

Mälestise nimi Kultusekivi
Mälestise registri number 11756
Registreeritud Kinnismälestis
Arvel 06.01.1998
Registreeritud 06.01.1998
Mälestise vana number -
Liigitus arheoloogiamälestis

Inspekteerimised(5)

Seisund: rahuldav

Inspekteerimise kuupäev: 30.07.15

Inspektor: Pärnumaa nõunik, Nele Rent

Märksõna(3)

Arheoloogia, Kultuspaigad, Kultusekivi.

Mälestise tunnus


1) Tehislike lohkude esinemine kivil.

Sisestatud: 03.01.2008.

Mälestise kirjeldus


Kivi pinnal tuvastati vähemalt viis kindlat lohku, üks potentsiaalne lohk veel, mis aga õrnalt kivisse uuristatud.

Sisestatud: 13.05.2008.

Mälestise asukoha kirjeldus


Kaitsealaune lohukivi paikneb Koonga vallas, Emmu külas, maaüksusel katastritunnusega 33403:001:0253. Kivi jääb põllul asuva põllukivihunniku loodeosasse, Emmu-Mihkli teest ca 140 m edelasse ja muinsuskaitse all olevast Mihkli kirikust ca 670 m loodesse.

Sisestatud: 13.05.2008.

Kaitsevööndi ulatus


50 m mälestise väliskontuurist alates (MkS § 25).

Sisestatud: 03.01.2008.

Üldinfo


Kultusekivi (tänapäeval kasutatav termin: lohukivi) on kivirahn, millesse on tehtud üks või mitu peamiselt ümmargust (harvem ovaalset) lohku. Lohkude läbimõõt on tavaliselt 3–10 cm, sügavus 0,5–5 cm, lohu põhi on enamasti kausikujuliselt kumer. Kividesse ja kaljudesse lohkude süvistamist peetakse üheks varasemaks uskumusi või usulisi rituaale väljendavaks nähtuseks ning see on tuntud üle maailma. Skandinaavias hakati lohke kaljudesse tegema juba nooremal kiviajal, peamiselt siiski koos kaljujooniste tegemisega pronksiajal. Eestis teatakse lohukive praegu umbes 1750. Kõige rohkem on neid Põhja-Eestis, vähem Saaremaal ning vaid üksikuid Lõuna-Eestis. Nende dateerimine on problemaatiline: lohu enda vanust ei saa määrata ja lohukivide ümbruse uurimisel leitav ei pruugi olla seotud konkreetselt lohkude tegemisega, küll aga kasutamisega. Siiski on ka Eesti lohukive peetud pronksiaegseks kultuurinähtuseks, kuna need esinevad peamiselt pronksiaegsete kivikirstkalmete läheduses. Lohkude tegemist kivisse seostatakse viljakusekultusega, sest kivid paiknevad toonasele maaviljelusele sobilikes piirkondades.

Sisestatud: 09.03.2015.